Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ ĮRAŠYTOS RŪŠYS
Sartų regioniniame parke randamos 143 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos rūšys (37 augalų, 36 grybų ir kerpių, 21 bestuburių, 3 žuvų, 3 varliagyvių, 41 paukščių, 2 žinduolių).                                  
                                                    

Eil. Nr.

Rūšis

RK kategorija


G Y V Ū N A I

ŽINDUOLIAI1.

 

Baltasis kiškis (Lepus timidus)


3
2.

 

Ūdra (Lutra lutra)


5


PAUKŠČIAI (perintys)1.


 

Žalvarnis (Coracias garrulus)1
2.  Paprastasis griciukas (Limosa limosa)


2
3.


 

Tripirštis genys (Picoides tridactylus)


24.


Juodasis gandras (Ciconia nigra)


2
5.

 

Jūrinis erelis (Haliaetus albicilla)


3
6.Pilkoji meleta (Picus canus)


3
7.


Didysis baublys (Botaurus stellaris)


3
8.

 

Vapsvaėdis (Pernis apivorus)


3
9.

 

Mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina)


3
10.


Sketsakalis (Falco subbuteo)


3
11.


 

Tetervinas (Tetrao tetrix)


3
12.


 

Putpelė (Coturnix coturnix)


3
13.


 

Švygžda (Porzana porzana)


314.


 

Plovinė vištelė (Porzana parva)


3
15.


 

Žalioji meleta (Picus viridis)


3
16.

 

Baltnugaris genys (Dendrocopos leucotos)


3
17.

 

Vištvanagis (Accipiter gentilis)


3
18.


 

Žvirblinė pelėda ( Glaucidium passerinum)


3
19.


 

Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger)


3
20.

 

Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus)


3
21.


 

Mažasis kiras (Hydrocoloeus minutus)


3
22.


 

Griežlė (Crex crex)


5
23.

 

Gervė (Grus grus)


5
24.

 

Didysis dančiasnapis (Mergus merganser)


5


VARLAIGYVIAI1.

 

Žalioji rupūžė (Bufo viridis)


4
2.

 

Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina)


5
3.

 

Nendrinė rupūžė (Bufo calamita)


5


MOLIUSKAI1.

 

Ovalioji geldutė (Unio crassus)


3


VABZDŽIAI1.

 

Juodataškis (taškuotasis) melsvys (Maculinea arion)


2

2.

 


Geltonžiedis kordulegastras (Cordulegaster boltoni)3
3.

 

Rudmargė hesperija (Carterocephalus palaemon)


3
4.

 

Didysis auksinukas (Lycaena dispar)


3
5.

 

Tamsioji šaškytė (Melitaea diamina)


3
6.

 

Didysis skydvabalis (Peltis grossa)


37.

Baltakaktė skėtė (Leucorrhinia albifrons)

3


8.

Pievinis satyriukas (Coenonympha tullia)

3


9.

Žaliasis laumžirgis (Aeshna viridis)

310.

 

Mažasis karališkasis laumžirgis (Anax parthenope)


4
11.

 

Machaonas (Papilio machaon)


4
12.

 

Rudakis satyriukas (Coenonympha hero)


4
13.

 

Plačioji dusia (Dytiscus latissimus)


4

14.

 


Retasis ratuotasis pelėdgalvis (Ipimorpha contusa)4
15.

 

Baltajuostis melsvys (Aricia eumedon)


4
16.


 Akiuotasis satyras (Lopinga achine)


4
17.

 

Pūzrinis skydvabalis (Ostoma ferruginea)


4
18.


Pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia)


4
19.

 

Mažoji išnura (Ischnura pumilio)


4

DĖLĖS1.


Medicininė dėlė (Hirundo medicinalis)


5


GAUBTASĖKLIAI AUGALAI
1.

 


Kvapusis plauretis (Gymnadenia odoratissima)
1
2.

 

Raiboji gegūnė (Dactylorhiza cruenta)


 13.

 

Tuščiaviduris rūtenis (Corydalis cava)


2
4.

 

Dirvinė raugė (Agrostemma githago)


2
5.

 

Liekninis beržas (Betula humilis)


2
6.

 

Raktažolė pelenėlė (Primula farinosa)


2
7.


Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus)


2
8.

 

Melsvasis gencionas (Gentiana cruciata)


2
9.

 

Mėlynasis palemonas (Polemonium caeruleum)


2
10.

 

Didysis plukenis (Najas marina)


2
11.

 

Plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus)


2
12.

 

Vienalapis gedutis (Malaxis monophyllos)


2
13.

 

Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii)


2
14.

 

Nariuotoji ilgalūpė (Corallorhiza trifida)


2
15.

 

Tamsialapis skiautalūpis (Epipactis atrorubens)


2
16.

 

Širdinė dviguonė (Listera cordata)


2
17.

 

Dėmėtoji gegūnė (Dactylorhiza maculata)


2
18.

 

Siauralapė gegūnė (Dactylorhiza traunsteineri)


2
19.

 

Lieknasis švylis (Eriophorum gracile)


2
20.

 

Šakotoji ratainytė (Cladium mariscus)


2
21.

 

Sibirinė visgė (Trisetum sibiricum)


2
22.


Pievinis plauretis (Gymnadenia conopsea)


2
23.

 

Gauruotoji žilė (Senecio congestus)


3
24.

 

Gelsvoji gegūnė (Dactylorhiza ochroleuca)


3
25.

 

Miškinė monažolė (Glyceria nemoralis)


4
26.

 

Aukštoji gegūnė (Dactylorhiza fuchsii)


4
27.

 

Raudonoji gegūnė (Dactylorhiza incarnata)


5
28.

 

Baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia)


5
29.

 

Meškinis česnakas (Allium ursinum)


5


SPORINIAI INDUOČIAI1.


  Šakotasis varpenis (Botrychium matricariifolium)


1
2.

 

Statusis atgiris (Huperzia selago)


5


SAMANOS1.

 

Žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis vernicosus)


2
2.

 

Plunksninė pliusnė (Neckera pennata)


2
3.

 

Tribriaunė mezija (Meesia triquetra)


2
4.


Tridantė bazanija (Bazzania trilobata)


3
5.

 

Pūduriuojantysis sklenduonis (Ricciocarpos natans)


4


GRYBAI1.


Paprastasis taukius (Sarcosoma globosum)


02.

Apskritasporis bobausis (Gyromitra sphaerospora)

2


3.

Ryškioji gražiataurė (Caloscypha fulgens)

24.

 

Rausvoji šeriapintė (Junghuhnia collabens)


2
5.

 

Piestinis pirštūnis (Clavariadelphus pistillaris)


3
6.

 

Ąžuolinė kepena ( Fistulina hepatica)


37.

Kuokštinė grifolė (Grifola frondosa)

3
8.

 

Skaisčioji raudonpintė (Pycnoporellus fulgens)


3
9.

 

Tikrinis blizgutis (Ganoderma lucidum)


3
10.

 

Didysis kukurdvelkis (Langermannia gigantea)


3
11.

 

Krokinis minkštenis (Hapalopilus croceus)


3
12.

 

Korališkasis trapiadyglis (Hericium coralloides)


3
13.

 

Auksaviršė ūmėdė (Russula aurata)


3
14.

 

Kurapkinis storplutis (Xylobolus frustulatus)


3
15.

 

Baltoji skydabudė (Pluteus pellitus)


4
16.

 

Mėsingasis dyglutis (Hydnum rufescens)


4
17.

 

Geltonasis piengrybis (Lactarius scrobiculatus)


4
18.

 

Piengrybis jautakis (Lactarius volemus)


4
19.

 

Lapinnis dantūnėlis (Lentinellus vulpinus)


4
20.

 

Raukšlėtasis trimitėlis (Pseudocraterellus sinuosus)


4
21.

 

Keturskiautis žvaigždinas (Geastrum quadrifidum)


4
22.

 

Tikroji raudonpintė (Pycnoporus cinnabarinus)


4


KERPĖS1.

 

Ąžuolinė baktospora (Bactrospora dryina)


1
2.

 

Žaliagalvė taurenė (Calicium adspersum)


1
3.

 

Melsvoji žiovenė (Chaenotheca cinerea)


1
4.

 

Dantytoji telotrema (Thelotrema lepadinum)


1
5.

 

Žalsvoji kežytė (Cetrelia olivetorum)


2
6.

 

Blyškioji lekanora (Lecanora albella)


2
7.

 

Plačioji platužė (Lobaria pulmonaria)


2
8.

 

Skylėtoji menegacija (Menegazzia terebrata)


2
9.

 

Baltakraštė artonija (Arthonia leucopellaea)


2
10.

 

Žalsvoji žiovenė (Chaenotheca chlorella)


3
11.

 

Alksninė hipotrachina (Hypotrachyna revoluta)


3
12.


Baltijinė ramalina (Ramalina baltica)


3


 


© Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8–385) 56849, el. paštas sartai@grazute.lt, kodas 188738178. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.