ŽINDUOLIAI

Baltakrūtis ežys (Erinaceus concolor)

Kurmis (Talpa europaea)
Kirstukai (Sorex spp.)


Rudasis ausylis (Plecotus auritus)
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii)


Geltonkaklė pelė (Apodemus flavicollis)
Dirvinė pelė (Apodemus agrarius)


Rudasis pelėnas (Clethrionomys glareolus)
Ondatra (Ondatra zibethicus)


Paprastoji voverė (Sciurus vulgaris)
Bebras (Castor fiber)


Pilkasis kiškis (Lepus europaeus)
Baltasis kiškis (Lepus timidus)


Rudoji lapė (Vulpes vulpes)
Usūrinis šuo (Nyctereutes procyonoides)


Miškinė kiaunė (Martes martes)
Akmeninė kiaunė (Martes foina)


Kanadinė audinė (Mustela vison)
Barsukas (Meles meles)


Ūdra (Lutra lutra)
Šernas (Sus scrofa)


Taurusis elnias (Cervus elaphus)
Stirna (Capreolus capreolus)


Briedis (Alces alces) 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.