VARLIAGYVIAI IR ROPLIAI

Papratasis tritonas (Triturus vulgaris)

Smailiasnukė varlė (Rana arvalis)
Pievinė varlė (Rana temporaria)


Mažoji kūdrinė varlė (Rana lessonae)
Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina)


Paprastoji rupūžė (Bufo bufo)
Žalioji rupūžė (Bufo viridis)


Nendrinė rupūžė (Bufo calamita)
Vikrusis driežas (Lacerata agilis)


Gyvavedis driežas (Lacerata viviparia)
Gluodenas (Anguis fragilis)

Mažoji kūdrinė varlė (Rana lessonae)

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.