ŽUVYS Print option in slimbox / lytebox? (info)

Seliava (Coregonus albula)

Iš regioninio parko ežerų gyvena tik Keležerio ežere.

Peledė (Coregonus peled) į Lietuvą introdukuota 1960 m.

Pirmą kartą peledėmis Sartai buvo įžuvinti 1962 m. bei dar kartą apie 1998 m. Peledės natūraliuose vandenyse veisiasi labai retai, todėl Sartų ežere greičiausiai nebėra išlikusių šios rūšies žuvų.

Lydeka (Esox lucius)

Gyvena visuose Sartų regioninio parko ežeruose. Lydekos svarbus žūklės laimikis, todėl labai intensyviai žvejojamos ir daugelyje ežerų sudaro tik nedidelę žuvų bendrijos dalį.

Ungurys (Anguilla anguilla)

Negausūs Sartų, Rašų ežeruose, Šventosios upėje. Iki 1972 m buvo įžuvinami Sartai.

Kuoja (Rutilus rutilus)

Įprasta ir viena gausiausių rūšių regioninio parko ežeruose ir upėse.

Šapalas (Leuciscus cephalus)

Reta žuvų rūšis. Gyvena Kriaunos ir Šventosios upėse, pasitaiko ir pratakiuose Rašų ir Limino ežeruose.

Meknė (Leuciscus idus)

Negausiai buvo aptinkama Šventosios ir Kriaunos upėse. Ar yra išlikusi, nežinoma, pastaraisiais metais duomenų apie meknių pagavimą nėra.

Raudė (Scardinius erytriphthalmus)

Negausi, tačiau aptinkama beveik visuose regioninio parko vandens telkiniuose. Laikosi ežerų priekrantės zonoje, upių užutekiuose.

Salatis (Aspius aspius)

Aptinkamas Šventosios upėje ir ežeruose, pro kuriuos ji teka. Sartuose būdavo sužvejojama po keliasdešimt kilogramų per metus. 1998 m. Sartuose sugauta  14 kg salačių. Vienas salatis Sartuose sugautas ir 2008 m.

Saulažuvė (Leucaspius delineatus)

Gana dažna visuose mažuose ežeruose. Didesniuose ežeruose bei upėse retos.

Lynas (Tinca tinca)

Lynai aptinkami beveik visuose regioninio parko ežeruose, tačiau nėra gausūs.

Gružlys (Gobio gobio)

Aptinkamas Šventosios, Kriaunos upėse. Ežeruose retas, nes čia nedaug smėlėto. Smėlėto, žvirgždėto grunto atabradų.

Paprastoji aukšlė (Alburnus alburnus)

Labai dažna didžiuosiuose ežeruose, Sartuose, Rašuose.

Plakis (Blicca bjoerna)

Labai dažna rūšis, aptinkama visuose regioninio parko ežeruose.

Karšis (Abramis brama)

Pagal biomasę gausiausia žuvų rūšis Sartų ir Rašų ežeruose.

Paprastasis karosas (Carssius carassius)

Įprasta rūšis daugelyje ežerų, sekliuose uždumblėjusiuose užutekiuose.

Sidabrinis karosas (Carssius auratus)

Į Lietuvą atvežtas 1952 metais. Gausus regioninio parko vandens telkiniuose. Konkuruoja su paprastuoju karosu.

Karpis (Cyprinus carpio)

Lietuvoje introdukuota rūšis. Natūraliai neršia labai retai. Sartų ežere buvo gana gausi rūšis, taip pat buvo sugaunama Zaduojo, Rašų ežeruose.

Kartuolė (Rodheus sericeus)

Reta rūšis. Ankščiau buvo aptinkama Sartų ežere prie smėlėtų atabradų.

Šližys (Neomacheilus barbatulus)

Šližiai buvo aptinkami Šventosios ir Kriaunos upėse. Pastaraisiais metais duomenų apie šią rūšį nėra.

Kirtiklis (Cobitis taenia)

Negausi rūšis. Aptinkamas Sartų, Rašų, Čiauno ežeruose, Šventosios upėje.

Šamas (Silurus glanis)

Sartų ežere šamai sugaunami kasmet. Čia išlikusi negausi, tačiau gyvybinga populiacija. Rekordiniai Sartų ežere sugauti šamai svėrė 40—90 kg.

Vėgėlė (Lota lota)

Nykstanti, retai sugaunama rūšis. Laikosi gilesniuose ežeruose.

Pūgžlys (Gymnocephalus cernua)

Gana gausi rūšis regioninio parko vandens telkiniuose.

Ešerys (Perca fluviatilis)

Labai dažna rūšis tiek ežeruose, tiek upėse.

Starkis (Stizostedion lucioperca)

Aptinkamas Sartų ežere. Pastaraisiais metais starkių mažėja.

Trispyglė dyglė (Gasterosteus aculeatus)

Gana dažna rūšis, upeliuose, kai kuriuose ežeruose, tvenkinėliuose.

Plakis (Blicca bjoerna)

Labai dažna rūšis, aptinkama visuose regioninio parko ežeruose.

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.