BAIGTAS KURTI SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLU PAŽYMĖTŲ GAMINIŲ IR PASLAUGŲ KATALOGAS Print option in slimbox / lytebox? (info)
Pirmadienis, 2021 Kovo 22 11:07

Kataloge „Aplinkai palanki autentiška produkcija iš saugomų teritorijų“ rasite įvairiausių produktų ir paslaugų, pagamintų Lietuvos saugomose teritorijose.

Šiems gaminiams ir paslaugoms yra suteiktas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Jis suteikiamas smulkiems vietos produktų gamintojams ir paslaugų teikėjams, kurių veikla nėra žalinga gyvajai gamtai ir kurie deda pastangas mažinti savo veiklos poveikį aplinkai. Įsigyjant šiuos produktus ar paslaugas kartu skatinate vietos bendruomenių užimtumą ir ekonominę raidą. Ženklą turintys verslai skatina kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą. Gaminiai dažnai reprezentuoja etnografinį regioną, kuriame gaminami. Ženklą turintys verslai yra svarbiausi saugomų teritorijų partneriai, kasdieniais sprendimais ir nuolatine pagalba.


Katalogą rasite čia: https://issuu.com/bef-lithuania/docs/katalogas-autentiska-produkcija-is-saugomu-teritor


BEF informacija

 


© Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8–385) 56849, el. paštas sartai@grazute.lt, kodas 188738178. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.