DUSETŲ DVASINIAME LAUKE: VYDŪNAS, KAZIMIERAS BŪGA IR ALEKSANDRAS STULGINSKIS Print option in slimbox / lytebox? (info)
Pirmadienis, 2018 Gruodžio 10 15:29

Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje (Dusetų seniūnijos pastatas, II aukštas) nuo gruodžio 10 d. iki sausio 31 d. vyksta fotodokumentinė paroda  Gimęs tai vietai ir toms pareigoms Prezidentas Aleksandras Stulginskis (1922-1926) (parengė Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune) http://www.istorineprezidentura.lt

Pridedamas skelbimas Stulginskis Skelbimas

Gruodžio 12 dieną 12 valandą Kazimiero Būgos bibliotekoje (Vytauto g. 56) — monografijos „Vydūnas“ pristatymas. Renginyje dalyvaus kūrinio autoriai — Vydūno draugijos garbės pirmininkas, filosofas, dr. Vaclovas Bagdonavičius ir humanitarinių mokslų daktarė, literatūrologė, profesorė Aušra Martišiūtė-Linartienė.


Gruodžio 13 dieną 12 valandą Kazimiero Būgos bibliotekoje — LAVINAMAS DOMESYS KALBOTYRAI — antroji konferencija, skirta profesionaliajai kalbotyrai aktualinti, Kazimiero Būgos paveldui paminėti, o šiemet ir Vydūno metams bei Lietuvos partizanams (laisvės kovotojams) įprasminti.

Pridedama programa Konferencija_2018
 


© Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8–385) 56849, el. paštas sartai@grazute.lt, kodas 188738178. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.