POETAS ANTANAS VIENAŽINDYS (1841—1892 m.) Print option in slimbox / lytebox? (info)

Poetas, kunigas gimė 1841 m. rugsėjo 26 d., Anapolyje, Rokiškio apskrityje. Gipėnų k., Zarasų r. prabėgo poeto A. Vienažindžio vaikystė. Šį kraštą jis paliko anksti — išvyko mokytis, vėliau kunigauti į įvairias parapijas, tačiau gimtųjų vietų šiluma dažnai jį atvesdavo į Gipėnus. Sodžius, kokių nemažai Aukštaitijoje, o ypač Sartų ežero pakrantėje. Sodžius su šimtametėmis liepomis ir liaudies ornamentais išmargintomis klėtimis. 1971 metais, pažymint 130-ąsias poeto gimimo metines, čia įkurtas poeto visuomeninis memorialinis muziejus.

1864 m. baigė Varnių kunigų seminariją. Buvo vikaru Panevėžyje, Šiaulėnuose, Krinčine, Vainute, Breslaujoje. Nuo 1876 m. iki mirties klebonavo Laižuvoje.

A. Vienažindys yra vienas pirmųjų lietuvių lyrikų, meilės motyvų lietuvių poezijoje pradininkas. Kūrybos nespausdino, bet paliko rankraštinį rinkinį „Dainos“, kuris buvo išleistas jau po mirties. A. Vienažindys savo eilėraščius vadino dainomis ir jiems pritaikydavo arba sukurdavo melodijas. Daugelis eilėraščių virto liaudies dainomis pav. „Kaipgi gražus gražus“, „Ilgu, ilgu man ant svieto“ ir kt.

A. Vienažindys — vienas spalvingiausių XIX a. lietuvių literatūros asmenybių ir kūrėjų. Jis rašė sau ir savo artimiesiems, dažniausiai užrašytam tekstui sukurdamas melodiją ir ją išdainuodamas. Didelę įtaką poeto gyvenimui ir kūrybai turėjo 1863 m. sukilimas ir po jo vykdytos represijos: ištremiama jo mylimoji Rožė Stauskaitė, uždraudžiama lietuviška spauda ir kalba mokyklose, bažnyčios verčiamos cerkvėmis… Visą tai poetas skaudžiai pergyveno.

Antanas Vienažindys mirė 1892 m. Laižuvoje (Mažeikių raj.).

 


© Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8–385) 56849, el. paštas sartai@grazute.lt, kodas 188738178. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.